2563-01-29 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัย(อี.เทค)
Jan 28, 2020
Photo Mdec (Owner)
นวรัตน์ สิริล้ิสกุลเพชร
44Chanachai Thianngoen
UNDER SEA