Brandeskiklub 1981-85
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)