วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ขอขอบคุณกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนาแก้ว ที่มาฉีดพ่นเคมีหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
Jun 17, 2020–Jun 12, 2021
 · 
Shared
กลางนาเดื่อ สกลนคร (Owner)