🔊🔊 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ 3,12 #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 17
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)