โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด อบต.สว่างแดนดิน 2560
Jul 16–19, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
วรวุฒิ หวังโอบกลาง
เสด็จ แก้วแสนเมือง
ผิง'กี้ สนูปี้