วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Jan 10
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)