เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Jul 10, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)