ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (251-286)
Jul 22–Nov 20, 2007
islaminthailand (Owner)
amandarin abcd