วันที่ 22 ส.ค. 62 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน และกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล แหล่งกำเนิดของเสียง ณ หอประชุมอุบลชาติโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Aug 27, 2019
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ปรัตถกร อยู่เย็น