โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 2 เช้า - บ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
Oct 31–Nov 1, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
Ad Ln
อภิญญา คำเหลือ
เสมา บุ้งทอง