คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ที่อดทน เสียสละ เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อคนไทยทุกคน
Apr 28
 · 
Shared
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)