โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิด ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
Nov 6, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
Thitiporn Kaeonikon