โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดนครสวรรค์ แจกจุรินทรีย์สังเคราะห์ ใช้สำหรับลดต้นทุนการผลิต พร้อมรับปัญหาร้องทุกข์ของเกษตรกร อ.ท่าตะโก
Jun 5, 2019
 · 
Shared
Nakhonsawan Farmers Council (Owner)