พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
Dec 19, 2020
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ปราริฉัตร ฐานวิเศษ
จิตรลดา บุญเกิน