2563-07-06-ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเฉลิมกาญจนา (บ้านโนนกอง) และวัดบ้านโพธิ์ ในจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
Jul 6 – 7, 2020
swsk school (Owner)
Kornprapa Srakeaw