Thăm Công viên Hành Trình Tìm TỰ DO ở Calgary ngày 7.7.2022 do CĐNVQG vùng Montréal tổ chức.
Jul 7
Cuong Tran (Owner)
Trac Ton That
Long Vu
Betty Do
Thi Chinh Le
Thi danh Dang
Hoa Trat
Danh-Son Khieu
Bay Nguyen