HH Parakala Swamy In Chennai, Nanganallur and Tuppul. January 2018
Jan 3 – 13, 2018
Sri Parakala Matham (Owner)
Vedantha Ramanujam Sampath