วันที่ 13 ก.ย. 64 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน ตามมาตรการแนวปฏิบัติโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิค 19 Sendbox safety Zone In School ณ อาคารโดม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Sep 13
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ทีมงานทเวนตี้ twentyLightsoundchannel