May 3, 2019

May 3, 2019
228. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja