2. stupeň Covid
Mar 16–May 29
Daniel Tocháček (Owner)
Informatika, Pracovní činnosti a Dějepis
Ludmila Čumplová