2563-11-7 การแข่งขัน To Be Number ONE Teen Dancercise ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
Nov 3–7, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
Kosit Thong
กฤษดา ทองตัน