Cung cấp cây Keo Lai cho A. Đạt ở Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
Aug 28 – Sep 4, 2015
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Hung Nguyen