2566-54 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้ โรคไข้เลือดออก และร่วมกันกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้ มาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค
Sep 15
Anubanphotharam School (Owner)
Zzrrrthe
tawan Chkk
สุรวดี แย้มคล้าย
Pantipa Potaong