สพม.ชัยภูมิจัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2564
Jun 24
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Zuly ศุลีพร
สุรศักดิ์ มาทองหลาง
khem satan
กัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
Nuchanad Pojmaneerat
pawat phum