ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม MOE SAFETY CENTER สถานศึกษา ปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
Feb 16
นายชนิฐพล แมลงภู่ทอง (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
Banphen Kruaprasan
นางสาวอมลรดา ทังโส
Sippawich Dechkla
chulalak chukamphaeng
chanokporn subindee
113. Teerachai Tharak home economics
Pachira Boon