Úcta k starším
Jan 1, 2009
Škôlka Zalužice (Owner)
Dominika Šimurdová
Paula Mitrová
Júlia Popriková
Anna Kocisova