มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
Feb 21
 · 
Shared
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)