♥️💯 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.10 น.เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือกนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีและงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับถนนสายนาแก-หนองญาติ บริเวณบ้านดงอินำ หมู่ที่ 11 ร่วมกับหมวดแขวงทางหลวง ปลาปาก นครพนม และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันอำนวยความสะดวก 🚨แจ้งเหตุฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระซอง โทร 042-583397 , 090-9981477 อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วน 1669 ไฟไหม้โทร.199 #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 4
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)