วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง นักวิชาการศึกษา และนางสาววาสนา คำสงค์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คุณครู ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนของท่าน #งานแนะแนวการศึกษา
Feb 16, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)