THANH LONG RUỘT ĐỎ
Sep 14, 2015 – Aug 21, 2018
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Tài Là Minh