พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ + กิจกรรมเดินทางไกล 2560
Dec 27 – 28, 2017
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
Kawita Kanhanghong
นาย วีระพล สีทอง
kittiwuth kembornoi
มีนน นน
KN jaonangnoii
วรวุฒิ หวังโอบกลาง
Kanok Boonamnui
วนาลักษณ์ พยุงวงษ์