Khetri Virasat Divas 2013
Dec 13–14, 2013
Ramakrishna Mission Khetri Rajasthan (Owner)
Activities by Swami Vivekananda Ashram Hisar
Neha Choudhary