นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรใหม่ โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
Jun 7, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พรพิศ อิ่มเอิบ