ภาพกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)
Aug 2, 2020 – Mar 30, 2021
รณกร สุวรรณ์ (Owner)
ไม่หล่อ แต่จน
อิทธิพล เสาร์แดน
นางสาวสำฤทธิ์ ศรีมงคล
ธัณกนก คิ้วสุวรรณ
Khukhan School