2018-10-11 Procházka do lesa/Spacer do lasu
Oct 11–23, 2018
Miriam Bocková (Owner)
Agnieszka Wrzecionková
Urszula Sikorová
Maria Kajfosz
Katarzyna Pustowková
Dorota Koch
Silvie Lisztwanová
Łucja Gill
Denisa Husarová