Tata Steel Chess India 2023
Aug 30 – Sep 9, 2023
Vivek Sohani (Owner)
Vivek Sohani
Janaki Karandikar
Rajan Anantharamakrishnan
Subhash Shirdhankar
Sujoy Chakraborty
Sujatha Arjun
Pranav Mulye 1808
Ratheesh k j