🎉วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
Aug 14
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)