การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
Apr 11–Oct 18, 2019
IT TWP (Owner)
Paruhad Lommeta
Natthaphat Weerapan