การเตรียมความพร้อมนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปี 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย(ภาษาอังกฤษ)
Jan 28 – 29, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)