Dòng Đaminh Thái Bình: Hồng Ân Thánh Hiến năm 2019
Jul 30–31, 2019
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Giáo xứ Nam Lỗ Parish - gxnamlo
HƯƠNG TRẦN
Trần Xuyên
Huynh Đoàn Đa Minh
Phương Mai
NGUYEN
thúy tạ
Phaolô. M Nguyễn Đức Hiệu