Hành hương Washington & Oregon 2018
Jul 5–8, 2018
Tam Lam (Chơn An Tuệ) (Owner)
Sau Nguyen
Le Ng