นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิด โครงการ workshop ประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์ อาร์ต "ระบายให้ภาพและเป็นธรรมชาติ" เพื่อฝึกทักษะในการวาดภาพระบายสีและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถด้านศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดี เอ เอ สยามวาลา จํากัด วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Aug 23–24, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นฤมล เกิดเกียรติสุข