2020 7 5 Rokantiškės ir Pučkoriai
Jul 5–6
Daumantas Ciplys (Owner)
Genovaitė Grigaliūnienė