170160คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับผู้นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อมาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนร่วม ในการนำเสนอผลงาน ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 17 มกราคม 2560
Jan 16
 · 
Shared
lasallechotiravi nakhonsawan School
Album is empty
Add photos