เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมในการทดสอบวิชาภาษาไทย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ครั้งที่ 16
Oct 31, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Chanajit Thunyawan