29 กรกฎาคม 2564 ผอ.เขต เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนประสบอัคคีภัย
Dec 31, 1999–Jul 28, 2021
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
ภีรพร แพงคํา
ปรีชา ละอองเอก
นิลาวัลย์ กะสินรัมย์
Sujittra Chai
pra sow
may nawaporn
Yar Sotthiyaporn