03 - KHÓA CTĐSHN 26 SÀI GÒN- JULY 2014
Dec 31, 2011–Jul 5, 2014
Tăng Tuấn Anh (Owner)
CTDSHN - Tuong (Lieu)