Mừng Hồng ân 25 năm Linh mục của cha Antôn Nguyễn Văn Đô, Tulsa-Oklahoma
May 26 – 27, 2018
Giáo xứ Giuse, Tulsa (Owner)
Van Minh Nguyen