พิธีมุทิตาจิต "ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท.1 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
Sep 14 – 15, 2023
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
นายปุณเชษฐ์ จินางศุกะ
Lek Lek
นางสาวสมนึก หวดขุนทด
อนันต์ ศรีบุญสุข
Tui Tass
ธุวนันท์ แพงแก้ว
วรพงษ์ แจ่มจำรัส
ประทีป จันทร์แจ่ม