2563-01-29 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การแข่งขันหุ่นยนต์เดิน 2 ขา )
Jan 29, 2020
Photo Mdec (Owner)
18Phongsakorn Phaleerak
Natjeera Pramaphan
ORaft M